Zmiany w kierownictwie Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej powierzył 20 kwietnia br. obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP st. brygadierowi Bogusławowi Brudowi. Akt powierzenia obowiązków wręczył nadbrygadier Adam Konieczny, zastępca komendanta głównego PSP. W uroczystości uczestniczył również st. brygadier Marek Kamiński, dolnośląski komendant wojewódzki PSP.

Nowy zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w 1987 r. rozpoczął naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po jej ukończeniu przez długie lata związany był zawodowo z trzebnicką strażą pożarną. Tu pełnił służbę na kolejnych stanowiskach służbowych m.in.: instruktora w ówczesnej komendzie rejonowej Straży Pożarnej, zastępcy dowódcy JRG, następnie jej dowódcy, a od maja 2011 r. komendanta powiatowego PSP w Trzebnicy.

St. bryg. Bogusław Brud ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Podwyższał swoje kwalifikacje m.in. studiując na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał tytuł magistra oraz na studiach podyplomowych z zakresu BHP na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

            Gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.