Zmiany w kierownictwie legnickiej KM PSP

31 stycznia 2019 r. w Legnicy odbyło się uroczyste zdanie
i przyjęcie obowiązków na stanowisku komendanta miejskiego PSP w Legnicy.  Po 35 latach służby , dotychczasowy komendant bryg. Zdzisław Sokół, przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Obowiązki komendanta miejskiego legnickiej PSP objął mł. bryg. Wojciech Huk. Natomiast nowym zastępcą komendanta miejskiego PSP został  st. kpt. Marcin Swenderski.

 

Uroczystość przekazania obowiązków odbyła się w obecności licznie przybyłych gości. Obecni byli m.in. prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, a także działacze samorządowi  oraz przedstawiciele służb  i instytucji na co dzień współpracujących ze strażą pożarną. Obecni byli także reprezentanci ochotniczych straży pożarnych, władze legnickiego Koła Związku Emerytów  i Rencistów Pożarnictwa RP, jak również funkcjonariusze i pracownicy cywilni legnickiej komendy.

Zgodnie z ceremoniałem uroczystość zmiany na stanowisku komendanta miejskiego PSP odbyła się z udziałem sztandaru komendy. Meldunki  o zdaniu i przyjęciu obowiązków komendanta miejskiego legnickiej PSP, przyjął od oficerów dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg.Adam Konieczny. On też jako pierwszy złożył oficerom podziękowania i gratulacje.  Okolicznościowe wystąpienia wygłosili także dotychczasowy i nowy komendanci KM PSP w Legnicy.