Znaczące wzmocnienie dolnośląskich OSP

             24 czerwca br., w KW PSP we Wrocławiu odbyła się uroczystość, która ma ogromne znaczenie dla dalszej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska. W tym dniu bowiem wręczone zostały promesy na zakup 37 samochodów pożarniczych. Beneficjantami zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych o łącznej wartości 26 mln. 960 tys. są Ochotnicze Straże Pożarne województwa dolnosląskiego.

            Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wspólnym działaniom MSWiA, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, a także przeznaczeniu na ten cel środków pochodzących z odpisów firm ubezpieczeniowych, będących w dyspozycji komendanta głównego PSP i środków gminnych. Promesy odebrali prezesi i naczelnicy OSP, którzy przybyli na uroczystość w towarzystwie przedstawicieli lokalnych władz gminnych. I nic dziwnego, ponieważ tak znaczące wsparcie jednostek OSP oznacza wzmocnienie lokalnych systemów bezpieczeństwa.

            Uroczystości wręczenia promes na zakup samochodów dla dolnośląskich OSP nadano wysoką rangę. St. bryg. Marek Kamiński, dolnośląski komendant wojewódzki PSP powitał wszystkich przybyłych, w tym w szczególności Pawła Hreniaka, posła na Sejm RP, Bogusława Szpytmę, wicewojewodę dolnośląskiego, Grzegorza Macko, wicemarszałka województwa dolnośląskiego, Ryszarda Drozda, prezesa ZOW ZOSP RP województwa dolnośląskiego, Łukasza Kasztelowicza, prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu oraz Bartłomieja Wiązowskiego, wiceprezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Serdeczne słowa powitania skierował komendant również do wójtów i burmistrzów, a także przedstawicieli 37 dolnośląskich OSP, którzy przybyli, aby odebrać symboliczne potwierdzenia przyznania środków na zakup samochodów.

            O znaczeniu tego wydarzenia świadczy m.in. list Marszałek Sejmu RP, Elżbiety Witek skierowany do uczestników uroczystości. W odczytanym przez posła Pawła Hreniaka liście, marszałek Witek, podziękowała za zaproszenie na uroczysty apel z okazji przekazania promes dla OSP. Jak stwierdziła: „Nie sposób bowiem przecenić działalności ochotników, którzy z ogromnym zaangażowaniem, niosą bezinteresowną pomoc bliźnim, profesjonalnie wykonując swoje obowiązki.”

            Na znaczenie zakupu 37 samochodów pożarniczych wskazał także Łukasz Kasztelowicz prezes Zarządu WFOŚiGW podkreślając, że jednostki OSP „otrzymają wsparcie na wymianę wyeksploatowanych i zużytych wozów ratowniczo – gaśniczych”. Przypomniał, że minęły już dwa lata od kiedy powstał ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, a także że dla każdej OSP posiadanie nowoczesnego samochodu bojowego ma wręcz fundamentalne znaczenie.

O pozytywnych skutkach zakupu nowych samochodów pożarniczych dla sprawy umacniania bezpieczeństwa w województwie dolnośląskim mówił także komendant Kamiński. Wskazując na wzmocnienie potencjału ratowniczego m.in. zaznaczył, że daje to „gwarancję szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia”. A to, jak wiadomo ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego prowadzenia działań ratowniczych.

Tekst. Lech Lewandowski

Zdjęcia Marek Guzikowski