Zwiększone zagrożenie pożarowe lasów

Żródło: KP PSP Bolesławiec

Od soboty 18 kwietnia, do wtorku 22 kwietnia, w powiecie bolesławieckim jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały przy 29 zdarzeniach. Niestety zwiększona ilość zdarzeń związana jest głównie z pożarami lasów, których odnotowano już 6, a także z pożarami traw i nieużytków – 17. Niestety najczęściej przypuszczalną przyczyną pożarów było zaprószenie ognia lub celowe działania człowieka. W kilku przypadkach do skutecznego i szybkiego ugaszenia pożaru niezbędne było dysponowanie znacznych sił ratowniczych, co w obecnych czasach epidemii stwarza dodatkowe zagrożenie dla ratowników.

W wyżej wymienionym okresie zanotowano również 7 innych interwencji związanych z tzw. miejscowymi zagrożeniami. W pięciu przypadkach działania miały związek z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem tj. informowaniem ludności, dostarczaniem środków ochrony osobistej, zabezpieczaniem namiotów przy szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia.

Dodatkowymi zadaniami dla strażaków JRG PSP w Bolesławcu, wynikającymi z poosiadania specjalistycznego sprzętu, jest wspomaganie sąsiednich powiatów. W dnu 21 kwietnia zastęp GCBM z cysterną wody wspomagał siły powiatu lubańskiego przy gaszeniu pożaru lasu. Ponadto strażacy tutejszej komendy już od 6 kwietnia wspomagają również działania na przejściach granicznych polegające na pomiarach temperatury osób wjeżdżających do Polski.

Oprócz bolesławieckich strażaków, w działania ratowniczo – gaśnicze na terenie powiatu zaangażowane są również jednostki ochotniczych straży pożarnych. W ostatnich zdarzeniach działania prowadzili druhowie z OSP Warta Bolesławiecka, OSP Tomaszów Bolesławiecki, OSP Trzebień, OSP Wykroty, OSP Czerna, OSP Gierałtów, OSP Różyniec, OSP Ocice, OSP Nowogrodziec, OSP Nowogrodziec Osiedle, OSP Gościszów, OSP Przejęsław, OSP Osiecznica, OSP Wierzbowa, OSP Jurków, OSP Raciborowice, Z OSP Zebrzydowa, OSP Nowa Kuźnia, OSP Gromadka, OSP Różyniec, OSP Krzyżowa, OSP Ławszowa, OSP Parowa a także Wojskowa Straż Pożarna ze Świętoszowa.

Zdjęcia uzyskano od OSP Krzyżowa, OSP Nowogrodziec, OSP Trzebień i „Stefańczyk Studio”.